Wij werken momenteel aan deze versie van de website.

De nieuwe desktopversie is reeds online!

NVO Emmapolder

Voor Dienst Landelijk Gebied hebben we najaar 2014 enkele percelen voorzien van de zogenaamde natuurvriendelijke oevers. De vrijgekomen grond is op aangrenzende percelen verwerkt. Mede door gebruik te maken van moderne technieken zoals 3D GPS hebben we dit project op zeer korte termijn uit kunnen voeren wat door de opdrachtgever zeer werd gewaardeerd. In het talud van de oever hebben we een erosiemat aangebracht deze moet voorkomen dat na enige tijd de oevers door erosie afkalven. Na de werkzaamheden hebben we de aangrenzende percelen diep doorgespit hetgeen de teelaarde ten goede komt.