Wij werken momenteel aan deze versie van de website.

De nieuwe desktopversie is reeds online!

Waterbouw

Waterbouw; een essentieel aspect van de Nederlandse infrastructuur. Dagelijks zijn er diverse instanties bezig om te zorgen dat wij het droog houden. Wij ondersteunen hen met het onderhoud aan watergangen en gemalen. Denk hierbij aan:

  • Reinigen en aanleggen gemalen,
  • Plaatsen of vervangen van beschoeiing of damwand,
  • Aanbrengen van duikers,
  • Baggeren en maaien van sloten en watergangen,
  • Vervangen of aanleggen van drainage,
  • Aanbrengen van natuurvriendelijke oevers,
  • Inrichten van natuurgebieden als waterbuffer,
  • Aanbrengen van ecologische verbindingszones.